Budowa i architektura złożonych systemów w języku C++

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:CPP/ARCH

Poziom zaawansowania:
architecture

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Budowa i architektura złożonych systemów w języku C++

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Biegłego posługiwania się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, Visual Studio, NetBeans, Vim)
 • Znajomości koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 • Biegłej znajomości narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
 • Umiejętności posługiwania się narzędziem debuggera
 • Znajomości koncepcji właściwych programowaniu w języku C++ na poziomie średnio i zaawansowanym
 • Znajomości tworzenia kodu szablonowego oraz posługiwania się dowolną implementacją biblioteki standardowej

Zalety

 • Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia związane z konsolidacją plików obiektów rozbudowanych architektur, przyśpieszeniem konsolidacji oraz stosowaniem podstawowych wzorców tak projektowych jak i architektonicznych
 • Uwypuklamy aspekty prawidłowego definiowania kluczowych wymagań co do architektury, zdefiniowania modelu prawidłowego wykonania procesu budowy, a także definiowanie elastycznych interfejsów aplikacyjnych
 • Szkolenie odpowiada potrzebom zaawansowanych programistów oraz architektów systemów. Jako bibliotek i narzędzi wspierających używamy oprogramowania otwartego
 • Szczególne znaczenie przykładamy do określenia czynników separujących elementy przetwarzania na etapie kompilacji, generowania kodu, realizacji algorytmów constexpr
 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień wdrażają techniki i procedury posługując się technologiami związanymi z językiem C++ w rzeczywistych projektach. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej definiowania architektury systemu w języku C++
 • Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
 • Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie aspektów przyśpieszenia budowy złożonych systemów
 • Zapoznanie się z zaawansowanymi mechanizmami związanymi z warstwą ABI (ang. Application Binary Interface) i API (ang. Application Programmer Interface) tworzonych systemów

Program

Wprowadzenie do zasad budowy architektury

 • Przypomnienie pojęć dotyczących analizy obiektowej
 • Główne elementy i zasady modelowania
 • Perspektywy rozwiązania informatycznego
 • Proces wytwórczy, a model

Analiza procesów biznesowych

 • Pojęcie procesu biznesowego
 • Modelowanie procesów biznesowych - przegląd metod i narzędzi z punktu widzenia architekta
 • Procesy biznesowe, a architektura aplikacji
 • Pojęcie domeny rozwiązania

Analiza wymagań z punktu widzenia architekta

 • Wymagania wpływające na wybór architektury oprogramowania w języku C++
 • Wzorce architektury i ich aspekty właściwe dla języka C++

DDD (ang. Domain Driven Design) - przegląd zagadnień

 • Elementy i wzorce DDD
 • DDD w praktyce projektu w języku C++

C++, a rozbudowana architektura

 • Przegląd istotnych zagadnień związanych z konsolidacją plików obiektów
 • Reguły separacji warstw i komponentów w języku C++
 • Szkielety aplikacyjne wspierające budowę złożonych architektur (ang. Frameworks)

Architektura logiczna

 • Projektowanie komponentów
 • Projektowanie obiektów i interfejsów
 • Projektowanie funkcji
 • Wzorce projektowe GoF - przegląd
 • Wzorce aplikacji dla przedsiębiorstw - przegląd

Projekt fizyczny

 • Komponent - zakres obiektów fizycznych
 • Hierarchia fizyczna
 • Aspekty testowalności
 • Izolacja fizyczna - techniki izolacji (częściowe i całkowite)
 • Interfejsy proceduralne
 • Pakiety w warstwie fizycznej

Typowe problemy związane z rozwojem aplikacji

 • Koszt i konieczność refaktoryzacji
 • Wzorce refaktoryzacji
 • Zarządzanie pamięcią w złożonych aplikacjach w języku C++
 • Zagadnienia aspektowe w aplikacjach w języku C++ i ich implementacja
 • Problem zależności cyklicznych
 • Rodzaje odwrócenia kontroli IoC (ang. Inversion of Control) i konsekwencje stosowania w języku C++

Cykl życia oprogramowania i wpływ na architekturę i projekt

 • Rodzaje cyklu życia aplikacji - wpływ na projekt i aspekty jakości aplikacji
 • Techniczne aspekty wspierające implementację cyklu życia aplikacji
 • Narzędzia komercyjne
 • Narzędzia na licencjach wolnych
 • Programowanie obiektowe - czynniki wpływające na proces analizy i implementacji
 • Programowanie wielowątkowe - wady i zalety
 • DSL (ang. Domain Specific Language)
 • Maszyna stanu
 • Programowanie funkcyjne (metaprogramowanie w języku C++)
 • Przetwarzanie w czasie kompilacji (constexpr)
 • Nowoczesne metody zarządzania zasobami w języku C++
 • Przetwarzanie w czasie kompilacji na poziomie szablonów i funkcji constexpr
 • Aspekty praktyczne budowy architektury korporacyjnej
 • Proces budowy aplikacji w języku C++

Przegląd narzędzi umożliwiających budowanie architektury

Dodatkowe paradygmaty i modele - aspekty projektowe

Nowe standardy języka C++ - na co zwrócić uwagę

Podobne szkolenia