Bazy danych NoSQL - Redis

LICZBA DNI: 3 (24h)

KOD KURSU: REDIS

POZIOM SZKOLENIA:

# redis

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać systemy oparte o skalowalne bazy danych NoSQL, a w szczególności osób, dla których wydajność opracowywanych rozwiązań oraz wolumen przetwarzanych danych ma wysoki priorytet

Szkolenie jest także kierowane do osób zajmujących się obecnie tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne, które stopniowo wypierają bazy relacyjne z poszczególnych obszarów zastosowań

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość baz danych oraz podstawowa umiejętność programowania w języku Java

ZALETY

Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę baz danych NoSQL jak i całościowe przedstawienie bazy danych Redis

Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona

Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie

Cele szkolenia

Baza danych typu NoSQL, funkcjonalność, zastosowanie i ograniczenia

Wprowadzenie do baz nierelacyjnych, w szczególności baza danych Redis

Program

 • Przyczyna powstania baz chmurowych
 • Spójność, Dostępność, Odporność na partycjonowanie
 • Twierdzenie CAP
 • Co różni bazy NoSQL od baz relacyjnych
 • Podstawowe parametry baz NoSQL
 • Klasyfikacja i przegląd baz NoSQL (Cassandra, HBase, Mongo, Riak, CouchDB, Tokyo Cabinet, Voldemort, etc.)
 • Problem transakcyjności i replikacji w bazach danych NoSQL, w tym w Redis
 • Unikalne cechy Redis
 • Składowe Redis
 • Korzystanie z redis-cli
 • Dostęp do Redis za pomocą bibliotek zewnętrznych
 • Podstawowe operacje na danych
 • Łańcuchy znakowe
 • Listy
 • Sety
 • Posortowane sety
 • Hashe
 • Model domeny a model danych
 • Model logiczny, koncepcyjny, fizyczny a typy danych redis
 • Modelowanie zależności - agregacja, kompozycja, dziedziczenie itd
 • Ograniczenia i rzeczywiste problemy, dobre i złe praktyki
 • Przykłady
 • Dotyczące kluczy: RANDOMKEY, SCAN
 • Dotyczące operacji na typach danych: APPEND, HKEYS
 • Pub/Sub: PUBLISH, SUBSCRIBE
 • Dotyczące transakcji: MULTI, WATCH
 • Dotyczące serwera: SHUTDOWN, SAVE
 • Dotyczące połączenia: AUTH, SELECT
 • Dynamiczne łańcuch znakowe
 • Zdarzenia
 • Pamięć wirtualna
 • Obsługa połączeń od klientów
 • Obsługa sygnałów POSIX
 • Redis RDB Dump File Format
 • Redis Serialization Protocol
 • Sharding
 • Redis Sentinel
 • Partycjonowanie
 • Replikacja
 • Persystencja
 • Backupowanie
 • Skrypty i interpreter Lua
 • Pipelining
 • Transakcje
 • Publish/Subscribe
 • Powiadomienia dotyczące kluczy
 • Wygasanie i czas życia kluczy/danych
 • Masowe operacje na danych
 • Optymalizacja wykorzystania pamięci
 • Obsługa danych przekraczających ilość pamięci RAM
 • Skalowanie odczytów i zapisów
 • Benchmarki i redis-benchmark
 • Dobre praktyki
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Bezpieczeństwo na poziomie danych
 • Bezpieczeństwo na poziomie komend
 • Bezpieczeństwo w klastrze, bezpieczeństwo na poziomie procesów serwera, bezpieczeństwo sieciowe
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja Redis
 • Najczęstsze czynności administracyjne
 • Aktualizacja do wyższych wersji, migracja i backupowanie danych
 • Dodawanie/usuwanie węzłów do repliki/klastra oraz resynchronizacja
 • Panele administracyjne i monitorujące, narzędzia wspomagające
  • Redis Desktop Manager
  • Redsmin
  • ReAdmin
  • Redis Commander
  • Redmon
  • Redis-tools, redis-rdb-tools
  • RedisLive
  • Inne
 • Pozostałe czynności administracyjne
 • Redisson oraz Jedis w szczegółach jako przykłady biblioteki klienckiej dla Java
  • Pobieranie i instalacja, wersje sterownika/Javy/bazy danych
  • API
  • Własna aplikacja
 • (opcja) StackExchange.Redis w szczegółach jako przykład biblioteki klienckiej dla .NET
  • Pobieranie i instalacja, wersje sterownika/.net/bazy danych
  • API
  • Własna aplikacja
 • Inne

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.