Automatyzacja i zarządzenie procesami z użyciem Spring Batch

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:SPRING/BATCH

Poziom zaawansowania:

java

spring

spring-batch

batch-processing

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Automatyzacja i zarządzenie procesami z użyciem Spring Batch

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści chcący dogłębnie poznać framework Spring Batch, w celu jego zastosowania w aplikacjach wymagających wsadowego przetwarzania danych

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java
 • Podstawowa znajomość frameworku Spring

Zalety

 • Szkolenie oferuje nie tylko samo zapoznanie się z frameworkiem Spring Batch, ale także wnika w tematy zaawansowane, takie jak tworzenie zadań odpornych na błędy, monitorowanie i zrównoleglanie przetwarzania
 • Pozwala również dowiedzieć się jak uniknąć typowych pułapek podczas korzystania z ww. narzędzia
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Praktyczne wprowadzenie do Spring Batch oraz przedstawienie jego zalet i możliwości
 • Poznanie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem frameworku

Program

Wstęp

 • Przetwarzanie wsadowe - kiedy i dlaczego?
 • JSR-352 jako specyfikacja przetwarzania wsadowego w języku Java

Spring Batch - architektura

 • Język domenowy
 • Jobs - tworzenie i konfiguracja
 • Steps (tasklety i chunki) - tworzenie i konfiguracja
 • Job repository

Uruchamianie i zatrzymywanie przetwarzania

 • Uruchamianie z linii poleceń
 • Scheduling
 • Uruchamianie poprzez HTTP
 • Bezpiecznie zatrzymywanie zadań

Odczyt danych

 • InputReader
 • Odczyt z pliku/plików
 • Odczyt z bazy danych
 • Własny reader
 • Obsługa błędów przy odczycie

Przetwarzanie danych

 • ItemProcessor
 • Wbudowane procesory
 • Własny procesor
 • Łączenie procesorów

Zapis danych

 • ItemWriter
 • Zapis do pliku/plików
 • Zapis do bazy danych
 • Inne predefiniowane sposoby zapisu (email, multipart, JMS)
 • Własny writer

Zarządzanie transakcjami przy przetwarzaniu wsadowym

 • Transakcje na poziomie chunks i tasklets
 • Transakcje globalne i lokalne
 • Typowe pułapki transakcyjności w Spring Batch

Tworzenie zadań odpornych na błędy

 • Pomijanie błędnych danych
 • Ponawianie/restart przetwarzania

Monitorowanie

 • Dostęp do przetwarzanych danych
 • Nasłuchiwanie
 • Integracja z JMX

Przetwarzanie współbieżne

 • Wielowątkowość przy przetwarzaniu
 • Przetwarzanie na zdalnych maszynach
 • Partycjonowanie

Testowanie

 • Testowanie jednostkowe
 • Testowanie integracyjne (z wykorzystaniem SpringTest)

Podobne szkolenia