ASP.NET MVC i WebAPI

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ASP

Poziom zaawansowania:
mvc

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu ASP.NET MVC i WebAPI

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymaga się: posługiwania się środowiskiem Visual Studio, znajomości języka C# oraz podstawowej znajomości HTTP i HTML

Zalety

 • Zajęcia mają na celu przeprowadzenie uczestników przez cały cykl wytwarzania aplikacji webowej
 • Wszystkie ćwiczenia praktyczne będą związane z elementami tego samego przykładowego serwisu, tworzonego podczas ćwiczeń
 • Wdrożenie w punkty rozszerzeń dostępne w bibliotece ASP.NET MVC, które mogą być użyte w celu lepszej organizacji projektów
 • Szkolenie prowadzone jest przez wieloletnich praktyków, którzy używają ww. rozwiązań w pracy codziennej
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do wytwarzania serwisów internetowych w oparciu o bibliotekę ASP MVC .NET
 • Przekazanie podstawowych wzorców aplikowanych przy pomocy mechanizmów biblioteki
 • Nabycie umiejętności mapowania elementów REST oraz standardu HTTP na elementy biblioteki
 • Zdobycie umiejętności projektowania i implementacji warstwy webowej projektów na platformie .NET

Program

Wprowadzenie

 • Model-View-Controller wzorzec
 • Struktura projektu ASP.NET MVC dla Visual Studio

Podstawowe elementy MVC

 • Modele
 • Widoki
 • Kontrolery

Elementy zaawansowane

 • Obszary (Area)
 • Filtry
 • Użycie kontenera odwrotnych zależności
 • Mechanizm budowania widoków

Http a MVC

 • Cache-Control: wersjonowanie, ETagi
 • Range

WebAPI

 • REST

Podobne szkolenia