Architektura systemów dla analityków

3950 PLN+23% VAT (4858 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:J/ARCH/ANA

Poziom zaawansowania:

quality

architecture

requirements

uml

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Architektura systemów dla analityków

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie Architektura systemów dla analityków przeznaczone jest dla analityków biznesowych chcących zapoznać się z architekturą systemów, w celu zrozumienia stosowanych rozwiązań oraz usprawnienia komunikacji z architektami. Pozwala to lepiej definiować wymagania niefunkcjonalne oraz wykrywać aspekty istotne dla architektury (ograniczenia, ryzyka, potencjalne rozwiązania)

Wymagania

 • Zagadnienia architektury wprowadzane są od podstaw, zatem nie ma wymagań wstępnych

Zalety

 • Duży nacisk kładziony jest na osiągnięcie wysokiej świadomości konsekwencji doboru poszczególnych rozwiązań, technologii, wzorców czy innych decyzji architektonicznych
 • Podczas ćwiczeń budowana jest umiejętność doboru rozwiązań w warunkach nieklarownych wizji systemu czy dużej ilości założeń. Rozwiązania rozpatrujemy z poziomu konsekwencji (wady i zalety) dla poszczególnych parametrów systemu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia Architektura systemów dla analityków jest nabycie wiedzy koniecznej do wykrywania zagrożeń architektonicznych, dzięki czemu analityk biznesowy już w trakcie wywiadów z klientem będzie w stanie dokonywać pierwszych założeń architektonicznych, co z kolei pozwoli na zgłębienie kluczowych aspektów. Aby to osiągnąć konieczne jest zrozumienie nie tylko rozwiązań architektonicznych, ale również celów do osiągnięcia. Jest to wiedza przydatna nie tylko podczas tworzenia nowych systemów, gdyż zrozumienie aktualnej budowy systemu i osiąganych dzięki temu parametrów systemowych ułatwi ustalanie szczegółów podczas rozwoju istniejących systemów
 • Poznanie wybranych technologii wspierających złożone architektury z podziałem na warstwy, w tym specyfikacje z JEE. Uczestnicy poznają główne cechy wybranych technologii oraz klasy rozwiązań, co ułatwia dalsze poszukiwania, gdyby ograniczenia obecnej architektury wymagały innego środowiska
 • Utrzymanie diagramów architektonicznych w UML

Program

Podstawy Architektury

 • Czym jest architektura
 • Cele tworzenia architektury
 • Kim jest architekt i jaką pełni rolę
 • Proces architektoniczny
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Zarządzanie ryzykiem

Parametry systemowe

 • Czym są parametry systemowe
 • Jak poprawnie definiować wymagania niefunkcjonalne
 • Parametry systemowe
 • Wymiary systemu i ich wpływ na parametry systemu
 • Priorytetyzacja parametrów systemowych

Wzorce architektoniczne

 • Wprowadzenie do wzorców
 • Stable Dependency Principle
 • Wzorce podziału odpowiedzialności
 • Wzorce infrastruktury
 • Wzorce EAI (Enterprise Application Integration)
 • Microservices i technologie
 • Słów kilka o szablonach: Microservices Patterns, POSA, PEAA, Core J2EE, DDD, EIP

Architektura warstwy klienta i prezentacji

 • Przechowywanie sesji
 • Podział klientów: gruby, cienki, RIA
 • Technologie klienta grubego: Swing, SWT, RCP
 • Technologie klienta cienkiego

Architektura warstwy biznesowej

 • Przetwarzanie rozproszone
 • Komunikacja zdalna a lokalna
 • Protokoły komunikacyjne:

Architektura warstwy integracji i zasobów

 • Technologie utrwalania danych:
 • Komunikacja asynchroniczna
 • Systemy legacy
 • Screen Scrapping

Przegląd modelu architektonicznego w UML

 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia

Zaawansowane aspekty modelowania architektury w UML (OPCJONALNE)

 • Instancyjne diagramy wdrożenia
 • Niskopoziomowe diagramy wdrożenia
 • Szablony architektoniczne
 • Artefakty na diagramach wdrożenia
 • Diagram pakietów

Podobne szkolenia