Apache Kafka - wprowadzenie do architektury sterowanej zdarzeniami

1950 PLN+23% VAT (2398 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:KAFKA/BASICS

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Apache Kafka - wprowadzenie do architektury sterowanej zdarzeniami

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

  Wymagania

  • Wymagana podstawowa znajomość w zakresie konteneryzacji, języków programowania np. Java oraz systemu kontroli wersji Git

  Zalety

  • W ramach warsztatu uczestnicy kompleksowo poznają ekosystem Apache Kafka
  • Każdy moduł szkolenia Apache Kafka zawiera ćwiczenia wraz ze szczegółowym omówieniem potencjalnych wyzwań przy wdrożeniach produkcyjnych
  • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
  • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
  • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
  • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

  Program

  Wprowadzenie do ekosystemu Kafka

  • Przykłady wdrożeń
  • Ewolucja modeli komunikacji
  • Zastosowania systemów zorientowanych na przetwarzanie komunikatów
  • Przegląd najważniejszych elementów platformy

  Konfiguracja w systemach rozproszonych

  • Rola koordynatora Apache Zookeeper w kontekście klastra Apache Kafka
  • Architektura klastra Apache Zookeeper
  • Budowanie zgodności w oparciu o kworum większości
  • Drzewiasta struktura metadanych

  Model danych

  • Podstawowe założenia i terminologia
  • Organizacja danych w ramach klastra Kafka

  Administracja klastra Apache Kafka

  • Architektura oraz możliwości konfiguracji klastra serwerów
  • Komunikacja klient-serwer
  • Konfiguracja parametrów serwera
  • Tolerencja awarii

  Producer/Consumer API

  • Producer API - semantyka dostarczenia komunikatów
  • Idempotentny Producent
  • Consumer API - semantyka odbierania komunikatów
  • Apache Kafka vs Rabbit MQ

  Aplikacje klienckie z wykorzystaniem biblioteki Kafka-Clients

  • Konfiguracja producentów i konsumentów
  • Kompresja komunikatów

  Aplikacje klienckie z wykorzystaniem Spring Framework

  • Konfiguracja producentów i konsumentów
  • Serializacja i deserializacja komunikatów
  • Filtrowanie komunikatów
  • Obsługa błędów i ponowień po stronie konsumenta
  • Strategia "Dead Letters"

  Przetwarzanie strumieniowe z wykorzystaniem biblioteki Kafka Streams

  • Batch vs Microbatch vs Stream
  • Topologia Kafka Streams
  • Przegląd operacji w ramach Kafka Streams DSL
  • Przetwarzanie stanowe
  • Semantyka "Exactly Once"
  • Przetwarzanie w określonych oknach czasowych
  • KStream vs KTable API

  Podobne szkolenia