Analiza numeryczna w Python

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PYTHON/NUM

Poziom zaawansowania:
machine-learningpythondata-sciencenumerical-analysis

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Analiza numeryczna w Python

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Znajomość dowolnego języka programowania może znacząco ułatwić przyswajanie materiału

Zalety

 • Trener programuje od 2004 roku, a w Python od 2009
 • Materiały ze szkolenia mają ponad 1700 stron
 • Materiały są dostępne online jako strona internetowa i aktualizowane niemalże codziennie
 • Ponad 350 zadań do samodzielnego wykonania
 • Wszystkie zadania mają testy i rozwiązany kod źródłowy
 • Dostęp do materiałów również po szkoleniu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nauka wykorzystania biblioteki NumPy i Pandas oraz Matplotlib w analizie numerycznej danych
 • Przegląd bibliotek i środowiska SciPy

Program

Biblioteki używane w analizie numerycznej i Data Science

 • SciPy: wprowadzenie do ekosystemu narzędzi
 • Jupyter: instalacja, uruchamianie, korzystanie, LaTeX, zaawansowane opcje
 • Markdown: krótkie wprowadzenie do składni i możliwości

Zagadnienia wydajnościowe

 • Micro-benchmarking
 • Złożoność obliczeniowa i pamięciowa
 • Pamięć: Architektura RAM, kopiowanie i referencje
 • Techniki pracy z danymi większymi niż ilość RAMu
 • Generatory i Iteratory
 • Triki zwiększające wydajność
 • Skalowalność: X-Array, Dask

NumPy i analiza numeryczna

 • Typy wbudowane i stałe: array, poly1d, nan, inf
 • Import i export danych, serializacja, łączenie, obsługiwane formaty, pliki binarne i tekstowe
 • Definiowanie tablic: tworzenie, generowanie, opis typu
 • Pseudolosowość: Problematyka, ziarno, sampling, tasowanie
 • Atrybuty tablic: typy danych, kształt, wielkość, rozmiar danych, osie
 • Wybieranie i iteracja: indeksacja, wycinanie, fancy indexing
 • Operacje na danych: operacje zwektoryzowane, funkcje uniwersalne, zmiana wymiarów, spłaszczanie
 • Manipulacja danymi: zaokrąglanie, przycinanie, wstawianie, wypełnianie, transpozycja, sortowanie
 • Arytmetyka: operacje arytmetyczne i macierzowe, wyznaczniki
 • Statystyka: ekstrema, wariancja, odchylenie standardowe, średnie, mody, kowariancje, korelacje
 • Logika: operatory, wybieranie, maski, where
 • Trygonometria: funkcje, konwersje, stałe
 • Wielomiany: współczynniki, miejsca zerowe, pierwiastki, dopasowanie wielomianów, arytmetyka, pochodne, całki

Pandas i obróbka danych

 • Konfiguracja biblioteki oraz wyświetlania
 • Import i export danych: obsługiwane formaty, serializacja, łączenie, wyciąganie danych ze stron www
 • Typy danych: Series, DataFrame, SparseArray, Interval, Categorical
 • Indeksy: numeryczne, alfabetyczne, szeregi czasowe
 • Daty i szeregi czasowe: frequency, Timestamp, strefy czasowe, Timedelta, DateOffset, Date Ranges
 • Series: tworzenie, atrybuty, indeksy, slice, wypełnianie, podmiana, usuwanie, arytmetyka, sampling, tasowanie
 • DataFrame podstawy: tworzenie, indeksy, kolumny, slice, wybieranie wartości, locate, at, sampling, tasowanie
 • DataFrame zaawansowane: statystyki, grupowanie, agregacje, join, wykresy
 • Architektura i plany rozwoju Pandas

Matplotlib i wizualizacja

 • Rodzaje wykresów i podstawianie danych
 • Stylowanie wykresów
 • Wykresy i podwykresy
 • Export do różnych formatów
 • Alternatywy do Matplotlib (Bokeh, Seaborn, Plot.ly)
 • Integracja Matplotlib z Pandas
 • Złożoność obliczeniowa, notacja wielkiego O
 • Techniki pracy z danymi większymi niż ilość RAMu
 • Triki zwiększające wydajność

Case studies

 • Cztery case studies: COVID-19, dane sportowe, dane finansowe i sensory IoT
 • Pobieranie danych z różnych źródeł
 • Oczyszczanie informacji
 • Selekcja istotnych informacji
 • Wykorzystanie metod NumPy, Pandas i Matplotlib
 • Przygotowanie do analizy
 • Wizualizacja danych
 • (*) Liczba case studies zależna jest od pozostałego czasu

Podobne szkolenia