Trener

Michał Okulewicz

Michał Okulewicz picture

Adiunkt na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2017 roku obronił doktorat na tym samym wydziale z zakresu optymalizacji dynamicznego problemu marszrutyzacji. Zajęcia dydaktyczne na uczelni prowadzi od czasu studiów magisterskich (2009. Szczególnie zainteresowany możliwością wdrożenia algorytmów optymalizacyjnych łączonych z aspektami uczenia maszynowego i analizy danych. Kiedy może, to programuje w .NET, a kiedy nie może to w Javie.

Co robię na co dzień?

Jestem adiunktem w Politechnice Warszawskiej. Prowadzę badania z zakresu optymalizacji globalnej, optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych oraz dydaktykę z obszaru inżynierii oprogramowania, zarządzania i optymalizacji.

Dlaczego lubię szkolić?

Chcę się podzielić wiedzą, którą udało mi się zdobyć samemu, a bardziej wierzę w bezpośredni kontakt z odbiorcą, niż możliwość dotarcia przez artykuły naukowe.