Trener

Bernard Orzechowski

Bernard Orzechowski picture

Architekt rozwiązań analitycznych, inżynier danych, programista, devops. Zajmuje się tematyką AWS, data lake, analytics, architekturami przetwarzania danych m.in. (near real time, wcześniej przez wiele lat projektował hurtownie danych, procesy ETL oraz zajmował się wszelkimi aspektami związanymi z bazami danych Oracle. Aktywnie śledzi rozwój technologii Big Data, głównie w kontekście zastosowań w chmurze AWS. Zainteresowany technologiami pokrewnymi, jak Serverless, Kontenery, Mikroserwisy.

Co robię na co dzień?

Jestem architektem rozwiązań analitycznych (specjalizacja: AWS w dużej firmie consultingowej. Zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem systemów Big Data/BI/DWH/data lake.

Dlaczego lubię szkolić?

Przekazując wiedzę rozwijam się oraz porządkuję własną znajomość technologii. Chętnie wymieniam się doświadczeniami z uczestnikami szkolenia.

Powiązane treści