logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Wykładowcy

Łukasz Łosin
Praktyk w dziedzinie zarządzania zespołem, analizie biznesowej oraz business development’cie i wykorzystaniu technik projektowania i wdrażania nowych produktów i usług. Przez ostatnie kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w Polsce i zagranicą w projektach IT i nie tylko. Jest przekonany, że w dobie rynku pracownika wyzwaniem dla menedżera staje się ciągły rozwój swoich kompetencji oraz dobór odpowiednich narzędzi w celu utrzymania zaangażowania i efektywności swoich zespołów, czego uczył szkoląc zespoły projektowe i wytwórcze IT wielu banków, instytucji finansowych oraz firm doradczych. Opiekun merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych „User Experience i projektowanie aplikacji, produktów i usług” w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz wykładowcy na Uniwersytecie Gdańskim z tematu "Psychologia przywództwa w organizacji". Współautor książki „Inżynieria wymagań”, wydanej przez PWN w 2018 roku - w swym rozdziale skupił się nad problematyką organizacji pracy, podnoszenia efektywności i motywacji zespołów projektowo/programistycznych w Scrum.
Martin Daliga
PhD, MBA, P2P, MsP, MoP, MoR, MoV, REQB, IBAQB, PO, PSM I.
Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach m.in w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtelu, Asseco Poland, Kolejowych Zakładach Łączności. W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 10 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.
Agata Fijewska
Psycholog, ukończyła Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej; Trener, ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji Intra. Pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów umiejętności z zakresu komunikacji,współpracy grupowej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, oraz twórczego myślenia.
Sebastian Magda
Wieloletni praktyk zarządzania i trener z zakresu inżynierii wytwarzania oprogramowania, a w szczególności: zarządzania projektami IT oraz PMO, zapewniania jakości wytwarzania oprogramowania,testowania oprogramowania • Zarządzania zespołami, wdrożeniowiec oraz audytor CMMI Posiada unikalne doświadczenie międzynarodowe, pracował m.in. w: USA, UK, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Indiach, RPA, Niemczech, Szwajcarii, Białorusi, Ukrainie, Gruzji. Jest jednym z nielicznych w Polsce praktyków i ekspertów CMMI. Ekspert w zakresie procesów korporacyjnych systemów zarządzania projektami i jakością, w szczególności z dziedziny IT. Wykwalifikowany członek zespołów audytujących metodologią SCAMPI. Posiadł certyfikat PMP kiedy egzaminowano jeszcze papierowo Posiada również inne certyfikaty techniczne, m.in. Oracle, Sybase, ITIL, a także przeszedł wiele szkoleń zakończonych egzaminami Software Engineering Institute w zakresie CMMI. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie, posiada praktyczną wiedzę w pracy z różnymi kulturami. Mówi biegle 3 językami obcymi. Od ponad 20 lat związany z produkcją oprogramowania w rolach od programisty do kierownika do spraw wdrożeń procesów i zapewniania jakości, poprzez role kierownika projektów czy inżyniera ds. zapewniania jakości, ostatnio pracował z sukcesem nad startupami oraz projektami czysto biznesowymi. Obecnie zajmuje się również konsultingiem, oraz szkoleniami. Jego niezaprzeczalnym atutem jest wyjątkowa skalowalność i praktyczna znajomość tematyki zarówno menadżerskiej jak i technicznej, a co za tym idzie, łatwość mapowania jej na modele i odwrotnie. Jako ciekawostkę można podać, iż posiada on kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych dla loterii narodowych w Hiszpanii, Portugalii, Rep. Haiti, Białorusi, Gruzji oraz Ukrainy. Z wykształcenia informatyk-programista, z zamiłowania humanista. Prywatnie uważa, że studia MBA powinny być wykładane na historii a nie w szkole biznesu, sam jest posiadaczem dyplomu MBA. Lubi dzielić się wiedzą i rozwiązywać nietuzinkowe problemy na pograniczu technologii i psychologii. Lubi szkolić oraz pomagać organizacjom jako niezależny konsultant.
Bartosz Broda
Zarządza zespołami od ok. 7 lat. Zarządzał zespołami naukowymi (od 3-15 osób), koordynował pracę zespołów. Tematem przywództwa pasjonuje się od kilku lat. Obecnie pełni rolę kierownika zespołów i projektów w międzynarodowej korporacji. Oprócz doktoratu z informatyki, ukończył podyplomowe studium coachingu na SWPS, dzięki któremu poznał mechanizmy psychologiczne wpływające na zachowania ludzi i grupy. Uczestniczył w kilkunastu warsztatach związanych z przywództwem i kierowaniem zespołów.
Dominika Miodońska
Coach, trener rozwoju osobistego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w biznesie, zdobywane na stanowiskach menadżerskich w działach sprzedaży oraz marketingu. W aspekcie zarządzania zespołami szczególnie interesuje się tematami komunikacji interpersonalnej, motywacji wewnętrznej, zaangażowania. Zagadnienia te były niejednokrotnie tematem pracy z pracownikami oraz klientami sesji coachingowych oraz uczestnikami warsztatów.

Referencje

ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

Olsztyn, 13.05.2019

„Współpraca z firmą Sages rozpoczęła się w ramach projektu „Akademia Menedżera IT". Usługa dotyczyła dedykowanego szkolenia pracowników ZETO Software z zakresu Zarządzania zespołem, komunikacji oraz motywacji. Szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb i obejmowało najbardziej interesujące treści.

Uczestnicy szkolenia - warsztatów poznali i przećwiczyli:
- w jaki sposób organizować pracę, delegować i wyceniać zadania, aby motywować zespół;
- metody lepszej komunikacji z zespołem i współpracownikami;
- jak wykorzystać elementy zwinnego zarządzania w celu poprawy motywacji, zaangażowania i kreatywności zespołu;
- jak tworzyć system motywacyjny w organizacji;
- jak wyznaczać cele możliwe do osiągnięcia uwzględniając charakterystykę zespołu.

Szkolenie uzyskało z naszej strony wysokie noty, a to skutkowało decyzją rozszerzenia współpracy z firmą Sages. Na szczególne wyróżnienie zasługuje trener, pan Łukasz Łosin, który za każdym razem odznaczał się dogłębną znajomością tematu oraz wysokim zaangażowaniem.

Sages jest wg nas firmą godną polecenia oraz gwarantuje partnerskie podejście do realizacji projektów."

Prezes Zarządu Agnieszka Władzińska
ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.

Olsztyn, 13.05.2019

„Współpraca z firmą Sages rozpoczęła się w ramach projektu „Akademia Menedżera IT". Usługa dotyczyła dedykowanego szkolenia pracowników ZETO Software z zakresu Zarządzania zespołem, komunikacji oraz motywacji. Szkolenie zostało dostosowane do naszych potrzeb i obejmowało najbardziej interesujące treści.

Pozytywne doświadczenia oraz profesjonalne podejście firmy Sages przyczyniły się do zlecenia realizacji usługi wsparcia przy usprawnieniu procesów w wybranych działach ZETO Software. Projekt rozpoczęliśmy od rzetelnej analizy stanu obecnego, której wynikiem były wnioski, spostrzeżenia i sugestie wraz z rekomendacjami usprawnień i obszarów do doskonalenia. Trener — pan Łukasz Łosin — w trakcie dwudniowego wywiadu pozyskał komplet danych pozwalających na rzetelną ocenę jakości komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami firmy oraz ich menedżerami.

Współpracę oceniamy bardzo dobrze, a wyniki wywiadu w postaci precyzyjnych czynności zaradczych zostały wpisane do oficjalnej listy celów firmy ZETO Software na 2019 rok. Tym samym wnioski uzyskane przez trenera przełożyły się na zdefiniowanie mierzalnych celów firmy."

Prezes Zarządu Agnieszka Władzińska

Kontakt

Kinga Dymek

Doradca ds. szkoleń otwartych,
Ekspert ds. finansowych

Telefon: +48 530 612 226
Edyta Wilgos

Chief Product Officer

Telefon: +48 884 886 842
logo sages

ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa